Made Green

Jako evropský první zcela integrovaný textilní podnik, bylo v roce 2015 povolené firmě Vossen GmbH & Co. KG přikládat ke svými výrobkům etiketu MADE IN GREEN. Je to důkaz nejen toho, že výrobky jsou samozřejmě bez jakýchkoliv toxinů, ale také že je jejich výrobce v Rakousku tzv. eco-přátelský a společensky odpovědný.
 
K tomu, aby se získal tento certifikát, musí být neustále pečlivě sledovány výrobní procesy, optimální pracovní bezpečnost a celkové společenské a pracovní podmínky. Kritéria zahrnují např. bezpečné zacházení s chemikáliemi, ochrana životního prostředí, sociální standardy a pracovní bezpečnost. Etiketa MADE IN GREEN znamená, že zpracování surovin a výrobní procesy, jsou zpětně dohledatelné.